logo

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ - ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಮೈಸೂರು - 570020

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ, ಮೈಸೂರು
director@cftri.res.inಡಾ.ಎಚ್. ಉಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್
ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ - ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ
ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ, ಮೈಸೂರು
hebbar@cftri.res.in


ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಚೆ
ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ, ಮೈಸೂರು
ttbd@cftri.res.in